Telefon +48 602-893-270

Email  zbideb5850@wp.pl

mask

Zasady bezpieczeństwa przy malowaniu dachów


Zasady bezpieczeństwa przy malowaniu dachów

Malowanie dachów zalicza się do prac na wysokościach, z którymi wiąże się większe ryzyko wypadku. Niebezpieczeństwo stwarzają sama wysokość, ostre krawędzie dachu i jego strome nachylenia, czy też ewentualne oślepienie pracownika światłem odbitym od dachu. Dlatego też zasady bezpieczeństwa przy malowaniu dachów są bardziej restrykcyjne, aniżeli przy wykonywaniu innych prac.

Bezpieczne malowanie konstrukcji dachowych

Przede wszystkim wszelkiego rodzaju prace na dachu, w tym jego malowanie, muszą być prowadzone pod specjalnym nadzorem uprawnionych osób, przebywających stale na miejscu wykonywania pracy. To do ich obowiązków należy zapewnienie pracownikom systemów ochrony zbiorowej i indywidualnej:

  • rusztowań,
  • siatek bezpieczeństwa,
  • balustrad,
  • szelek bezpieczeństwa,
  • punktów kotwiczenia.

Na nich spoczywa także obowiązek wyznaczania pory wykonywania prac. Powinny się one odbywać wyłącznie w sprzyjających warunkach atmosferycznych, niestanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Podczas prac na dachu trzeba wyznaczyć punkty kotwiczenia

Kolejną zasadą bezpieczeństwa podczas oferowanej przez nas usługi malowania dachów jest wyznaczenie punktów kotwiczenia. Dokonuje tego osoba nadzorująca prace na dachu. Powinna to robić codziennie przed rozpoczęciem zmiany, zgodnie z  Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót. Następnie musi poinformować ona pracowników o miejscach, w których znajdują się punkty, a także skontrolować je przed każdą rozpoczynającą się zmianą roboczą. Pracownicy powinni także zostać poinformowani o szczegółowych zasadach wyboru punktu kotwiczenia, sposobach korzystania z nich oraz o dopuszczalnej liczbie osób, uprawnionych do jednoczesnego korzystania z jednego punktu kotwiczenia.

Pracujący na wysokościach muszą posiadać odpowiednią odzież

Podczas malowania dachów pracownicy powinni także posiadać odpowiednią odzież, w tym: hełmy ochronne z paskiem zabezpieczającym, specjalne obuwie robocze z podeszwami antypoślizgowymi oraz szelki robocze.

Na końcu warto zaznaczyć, że prace na wysokościach, w tym malowanie dachów, stanowią także zagrożenie dla przechodniów, przemieszczających się pod budynkami, na których wykonywane są prace. To dlatego wszystkie wejścia do nich zabezpiecza się daszkami ochronnymi.